Ecodisseny - Roba escolar ecodissenyada

Què és

L'ecodisseny o disseny ecològic és la incorporació de criteris ambientals en les fases de: Disseny, producció, distribució, utilització, reciclatge i tractament final de qualsevol producte. L'objectiu és prevenir o reduir l’impacte ambiental durant tot el seu cicle de vida.

Què implica

Aquest enfocament implica tenir en compte diverses etapes del cicle de vida del producte. Per exemple: La selecció de materials, el procés de fabricació, l'ús del producte, la gestió de residus i el seu reciclatge o eliminació. L'ecodisseny pot ajudar a minimitzar l'ús de recursos naturals i reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. De la mateixa manera, ajuda a disminuir la producció de residus i fomentar pràctiques sostenibles en la indústria.

Beneficis

L'ecodisseny és beneficiós per al medi ambient. També pot tenir avantatges econòmics, com la reducció de costos associats amb l'ús de recursos i residus. Paral.lelament millora la imatge de la marca mitjançant pràctiques empresarials sostenibles. En resum, l'ecodisseny és una estratègia integral que busca harmonitzar la producció i el consum limitant l'ús de recursos naturals i impactes ambientals.

Normativa

A tall d'exemple, produir una tona de tèxtil genera 25 tones de CO2, mentre que en la producció de plàstic la relació és d'1 a 3, i en la de paper, d'1 a 0,9". (Dades de l'Institut d'Investigació Tèxtil i de Cooperació Industrial de Terrassa, l'INTEXTER (UPC)).

Convé resaltar que l'1 de gener del 2025 ha d'entrar en vigor una directiva que obliga tota la UE a recollir la fracció tèxtil dels residus urbans.

El futur

Resumint, en els propers anys veurem al carrer contenidors per al tèxtil, i s'espera una transformació de la indústria comparable a la que va causar la globalització. S’incorporaran noves responsabilitats ambientals que afectaran tant a canals B2B com B2C.

Circularitat

El nostre objectiu

UNI4ME, mitjançant la economía circular, vol ajudar a les escoles i a tota la comunitat a entendre i consumir el tèxtil de forma diferent. Per això, apostem per la fabricació local i actuem de forma socialment responsable.

Com ho assolim

Així doncs, tractem la roba ja no es faci servir: Per una banda, les peces de roba que es troben en bones condicions entren a un circuit de segona mà. D'aquesta manera, permetem a altres famílies aprofitar aquestes peces encara útils. Per una altra banda, la roba que ja no pot ser reutilitzada és transformada en nous articles pràctics i creatius per a la societat educativa (upcycling). Finalment, tot aquell material que no es pot reciclar ni convertir en nous articles passa per un procés de transformació industrial per tornar a convertir-se en fil. Aquest fil torna a servir per fer nou teixit, i d'aquesta manera contribuim a tancar el cicle de producció. Així reduim la demanda de recursos naturals al circuit de fabricació. Aconseguim d’aquesta forma, la circularitat desitjada.

El nostre repte

El repte doncs no és altre que seguir treballant per convertir-nos en una companyia 100% sostenible i no-contaminant. Per fer-ho possible, és fonamental l’ecodisseny i accelerar la transició cap a l’economia circular.
instagram