Aquesta pàgina web i el contingut és propietat de UNI4ME CO, SL, la qual no es fa responsable del que terceres parts puguin publicar en ella.

Dades de l'empresa
UNI4ME CO, S.L.
NIF: B65714271
Oficines i Magatzem
Carrer Conquesta 60
08912 Badalona (BCN)
Tel. 933 525 111
info@uni4me.net
NIF:ESB65714271

DRETS DE PROPIETAT INTELECTUAL
El nom del domini i la marca uni4me y els contingents dintre d'aquesta web són titularizat de UNI4ME Co. S.L.
Qualsevol reproducir, modificaciones, distribución, transmitió, publicaciones i, en general, qualsevol ús, encara que no estigui explícitamente mencionar, dels drets de propiedad intelectual de UNI4ME Co. S.L. i será perseguit daban la jurisdicción competent en cada caso.

Disseny i programació web CLJ-ONLINE

Avisos i correccions
Per a qualsevol qüestió relacionada amb la privacitat de UNI4ME Co. S.L., podeu enviar-nos un missatge de correu a info@uni4me.net amb la vostra consulta detallada i mirarem de resoldre-la. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant-nos un missatge de correu electrònic a info@uni4me.net
instagram